Wie zijn wij

Contractueel heeft de SHJ ten doel:

1. Het ondersteunen en mede organiseren van Heerlerheidse (Hedsjer) activiteiten.

2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting bestaat momenteel uit een 9 mans formatie :

Voorzitter: Martin Mannheims

Ere Voorzitter: Jan van Dalfsen

Penningmeester: Ben Wollrabe

Secretaris: Hans Augustus

Leden:

Gijs Werst

Ramon Knubben

Roger Erens

Marcel Mannheims

Rainier Boumans